AEROFLEX donated the medical equipment for bedridden patients / AEROFLEX มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยจำนวน 21 ราย มูลค่ารวม 31,000 บาท และได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทุกราย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม CSR DIW 2020

 

On May 19, 2020, Aeroflex Company Limited donated the medical equipment for bedridden patients to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital in order to give to 21 patients in amount of 31,000.00 baht, and visit all patients together with the staff of the hospital. This is one of the activities of CSR DIW 2020.

CSR DIW 2020 ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ / Help Rambutan Growers

อีกหนึ่งกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR DIW วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และเพื่อนพนักงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ จังหวัดระยอง รับซื้อเงาะจำนวน 1.9 ตันมูลค่า  28,500.00 บาท เพื่อพยุงราคาเงาะที่กำลังล้นตลาดตามนโยบาย “ รับจากสังคม  คืนสู่สังคม”

 

One of CSR DIW activity on May 18, 2020, Aeroflex Co., Ltd. and fellow employees help rambutan farmers in Rayong to purchase 1.9 tons of rambutan in amount of  28,500.00 baht, as to support the price of the over-supplied rambutan in the market. This activity is conducted according to the policy of “Receive from Society, Return to Society”.

รับจากสังคม คืนสู่สังคม / AEOFLEX helps battle the COVID-19 situation
"รับจากสังคม คืนสู่สังคม" คือ. เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ที่จะพึงปฏิบัติอย่างเต็มที่มาโดยตลอด  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง  แจกข้าวสาร อาหารแห้งให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) กว่า 2,000 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆกิจกรรมของ CSR DIW 2020”

“Contribution Toward Better Society” is Aeroflex’s motto that we practice diligently . On the 8th May 2020, Aeroflex with District office of Makhamku Nikompattana Rayong, donate rice and other dried food to more than 2,000 individuals that locate in communities around factory that were impact by Covid-19 pandemic as a part of CSR DIW 2020 program

AEROFLEX ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 / AEOFLEX contribute Medical supplies and rice to Hospital near office Headquarter to helps battle the COVID-19 situation
คุณเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ ผู้บริหาร  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ผู้ผลิตฉนวนยางกันความร้อน พร้อมพนักงานในเครือ  ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบชุดเวชภัณฑ์ ข้าวสาร อาหารแห้ง และหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare, มูลค่า 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ และเทศบาลตำบล (เพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียง) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง AEROFLEX สำนักงานใหญ่ ต.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

Miss Naowarat Vitoorapakorn, Senior Management of AEROFLEX CO., LTD., the manufacturer of AEROFLEX thermal insulation with Employees, has contributed medical supplies, rice, dried food and Multi-Purpose Protective Face Masks (EP-Kare) value of 100,000 baht to “Tepharak Sub district Health Promoting Hospital and Tepharak Sub district Municipality” located nearby AEROFLEX’s head office in Theparak Samut Prakan.


EPG และ Aeroflex ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับวัดพระบาทน้ำพุ / EPG and Aeroflex donated Money and necessity for patient at Wat Phrabat Nam Phu, Lopburi
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ EPG พร้อมกับ ผู้บริหาร พนักงาน EPG พนักงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) คู่ค้า และ ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ให้กับผู้แทนจากวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี กิจกรรมดังกล่าวทำอย่างต่อเนื่องปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ณ สำนักงานขาย Aeroflex พระราม 4 กรุงเทพฯ 

On 16th October 2019, Assoc.Prof.Dr Chalieo Vitoorapakorn Deputy CEO of EPG, with senior management, employees of EPG and Aeroflex with stakeholder and interested public donated Money and necessity for HIV patient at Wat Phrabat Nam Phu, Lopburi. The activity was held for 9 consecutive years at Aeroflex selling office. 


AEROFLEX receive the honorable certificate of Green Label consecutive for the tenth year

เมื่อวันที่ 1ตุลาคม2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนบริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัดได้รับมอบเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  สำหรับการได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายนี้


On October 1, 2019, Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receivethe honorable certificate of Green Label from the Thai Environment Institute Foundation at Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao Bangkok,Viphavadi Ballroom. This is the tenth consecutive year that Aeroflex Co., Ltd. has been approved to use this mark.

AEROFLEX นำเสนอ Solution ในงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2019 / AEROFLEX proudly present “Solution” at Bangkok RHVAC 2019

AEROFLEX นำขบวนสินค้านวัตกรรม Solution ผ่าน Message “AEROFLEX Family Product”  ระบบปรับอากาศ ท่อส่งลม และสุขาภิบาล ในงานแสดงสินค้า “Bangkok RHVAC 2019”  ไบเทคบางนา นำโดยฉนวนยาง AEROFLEX ชนิดท่อ แผ่นและม้วน ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ไม่ลามไฟ ปลอดภัย ไร้สารพิษ รวมถึงอุปกรณ์เสริมชนิดอื่น ๆ อีก เช่น โฟมแข็งรองท่อ AEROFIX ,ท่อส่งลมชนิดยืดหยุ่นสูง AERODUCT เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อนำเสนอ สินค้าให้ครอบคลุมและ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม อย่างครบวงจร


AEROFLEX brings innovative insulation solution to showcase at “Bangkok RHVAC 2019” at Bitec Bangna Exhibition center. Within the event, AEROFLEX displays the AEROFLEX’s own EPDM insulation (Both sheet and tube), that is designed to enhance safety as AEROFLEX’s insulation will not be caught on fire nor release toxic when exposes to heat. In addition, AEROFLEX also brought other accessories product ; include AERODUCT ( Highly Flexible airduct) and AEROFIX (PIPE HANGER AND SUPPORTER) in order to offer total insulation solution to the customer.


ปัน&Fun By AEROFLEX ความสุขของเราคือการแบ่งปัน / “Pun and Fun ” by AEROFLEX (Share with fun) because sharing is our happiness

คุณเนาวรัตน์และ คุณรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์  ผู้บริหาร  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  นำพนักงานและลูกค้าจิตอาสา  ทำกิจกรรม “ปัน&Fun” เพราะความสุขของเราคือการแบ่งปัน  เยือนถิ่นราชบุรี  ปันน้ำใจผู้ยากไร้    โดยทุกท่านได้ร่วมแบ่งปันความสุข มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคที่จำเป็น  พร้อมมอบเงินบริจาค  รวมเป็นมูลค่ากว่า  120,000 บาท  ให้กับผู้ป่วยชราติดเตียง ไร้ญาติ  กว่า 100 คน ณ มูลนิธิผู้สูงอายุ บ้านลุงสนิท  เมื่อวันที่ 21 ก.ย ที่ผ่านมา  โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัทฯ  ที่ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด

 

Miss Naowarat Vitoorapakorn and Miss Rungravee Vitoorapakorn, Senior Management of Aeroflex with Employees and Customers participate in CSR project “Pun and Fun” at Ratchaburi province. The party visit “Baan Lhung Sanit” elderly foundation to share happiness with the donation value of 120,000 baht and necessity to support more than 100 neglected elderly patients as part corporate social responsibility project. 

AEROFLEX received the awards and honorable certificate CSR-DIW Continuous Awards 2019

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Awards  2019) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6  หลักสี่กรุงเทพ ฯ โดยบริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6


On September 23th, 2019 ,Mr.Anand  Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Departmentat Aeroflex Co., Ltd., received the awards and honorable certificate of Industrial Promotion Program for Sustainable Social and Community Responsibility (CSR-DIW Continuous Awards 2019) at the Miracle Grand Convention Hotel Grand Ball Room, KamphaengPhet 6 Road, Lak Si, Bangkok. Aeroflex Co., Ltd. has joined this program for the sixth consecutive year.

Aeroflex was receive the Certificate of Carbon Footprint for 9 products

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2562 คุณอนันท์  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ได้รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน  9  ผลิตภัณฑ์ และใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2019 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูมโรงแรม เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในการดำเนินการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 

On September 19, 2018, Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receive the Certificate of Carbon Footprint for 9 products & the Certificate of Carbon Footprint for the organization 2019 at The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok Mayfair Grand Ballroom. This is the third consecutive year that the company has managed to make the Carbon Footprint for Organization.

Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last