Aeroflex received award CSR-DIW Continuous Awards 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณชำนาญ   วิทูรปกรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Awards  2018) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดยบริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่  5

 

On August 17, 2018, Mr. Chumnan Vitoorapakorn, Managing Director of Aeroflex Co., Ltd.,received the awards and honor certificate of Industrial Promotion Program for Sustainable Social and Community Responsibility (CSR-DIW Continuous Awards 2018 ) at MakkhawanRangsan Ball Room,The Royal Thai Army Club, Viphavadi Road, Bangkok. Aeroflex Co., Ltd.has joined this program for the fifth consecutive year.

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา / The Forest Rehabilitation Project to commemorate His Majesty the King's Birthday

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เดินทางมาเป็นประธาน “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยองโดยมี นายดาระใน ยี่ภู่  นายอำเภอนิคมพัฒนา,  นายมนูญ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรี ตำบลมะขามคู่ นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยในครั้งนี้ ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 2,500 ต้น  เพื่อลดสภาวะโลกร้อน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเพื่อชุมชนมาเป็น ปีที่ 8 ครั้งที่ 12 รวมกล้าไม้  17,650  ต้น


On July 25, 2018, Ms.Thiparpa Yolthantham ( Director of Natural Resources at Rayong Natural Resources and Environmental Office ) , has come as a host for "The Forest Rehabilitation Project to commemorate His Majesty the King's Birthday,Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkunon the occasion of the 66th Birthday Anniversary on July 28, 2018 ” at KhaoChomHaeMu 7, TambonMakhamku AmphurNikhomPattana, Rayong, and joined by Mr. DaranaiYeephu (Marshal of AmphurNikhomPattana), Mr.ManoonWongprayoon ( Mayor of MakhamkuSubdistrict Municipality ) ,Ms.Naowarat  Vitoorapakorn  (Senior Director of Domestic Sale & Marketing Department at Aeroflex Co., Ltd.) and the local citizens in the area. On this occasion, more than 2,500 perennial trees have been planted with the target of reducing the impact of global climate change and global warming. Aeroflex Co., Ltd. has plated a total of 17,650 perennial trees in the project of permanent forest plantation for the community for the 12th time in 8th year. 


Aeroflex @ Trane เดินหน้าเสริมความรู้เทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศ แก่วิทยาลัยเทคนิค / Aeroflex and Trane’s Air-conditioning technology’s Knowledge sharing with Technical College

โครงการให้ความรู้ต่อเนื่อง ตลอดเดือนมิถุนายน Aeroflex @ Trane จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ ยุค 4.0จำนวน  4  สถาบัน  คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย,  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท,  วิทยาลัยเทคนิคนางรอง  บุรีรัมย์  และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จำนวน 431 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมทำงานในอนาคตต่อไป


Throughout the month of June, Aeroflex and Trane cohost academic seminar (at no expense) “Air Conditioning technology 4.0” starting at Nong Khai College of Boatbuiding Industrial and Technology / Chainat Technical College/  Nang Rong Vocational College and Udonthani Technical College. The seminar were well received by 431 students where the objective of the event is to provide knowledge to help student to be efficiently in their future occupation.

CSR DIW 2018  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด / Help Pineapple Growers

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่ประสบภาวะราคาสับปะรดตกต่ำ ผลผลิตมีปริมาณมากเกินความต้องการ เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตที่ผลิตได้ส่งให้โรงงานแปรรูปตามโครงการ CSR-DIW 2018  Continuous โดยช่วยรับซื้อสับปะรดผลสดจำนวน 2.7 ตัน ในวงเงิน 17,600.00 บาท

 

On June18, 2018, Aeroflex  Co., Ltd. joined in to help and relieve the suffering of pineapple growers at Tambon Makham, Amphur Nikhom Pattana, Rayong where the price of pineapple has gone down very low. The supply of pineapple was too much exceeding the demand.  And the growers could not bring their products to the processing plant.  This project under CSR-DIW 2018 will be continuously implemented to buy 2.7 tons of fresh pineapple in the amount of 17,600.00 Baht.

แอร์โรเฟลกซ์รับประกาศเกียรติคุณสภากาชาดไทย / Aeroflex receive the honorable acknowledgement Thai Red Cross Society

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายอนันท์ โรจนเมธินทร์  เป็นตัวแทนผู้บริหาร  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตชั้นสามัญประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม แกรนด์ พาลาซโซ่ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

 

On May 7, 2018, Mr. Anand Rotchanamethin represented Aeroflex Co.,Ltd. to receive the honorable acknowledgement  for the organizations that support the blood donation ordinary class from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, Director of the Thai Red Cross Society at Grand Ballroom The Grand Palazza Hotel, Bang Lamung, Chonburi.

เริ่มแล้ว! Aeroflex & Trane ให้ความรู้เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ / Kick off Today! Aeroflex & Trane roadshow

เมื่อวันที่ 21-28 พ.ค ที่ผ่านมา Aeroflex และ Trane ร่วมจัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ ยุค 4.0” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้องในการติดตั้ง การป้องกันการเกิดระเบิดจากการใช้ออกซิเจนเช็ครอยรั่ว การเลือกใช้ฉนวนที่มีคุณสมบัติที่ดี ไม่ลามไฟ ปลอดสารพิษ การใช้ความหนาที่ถูกต้องเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวัง และเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษา เพื่อปูพื้นฐานก่อนออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


During 21st – 28th May, Aeroflex and Trane cohost academic seminar (at no expense) “Air Conditioning technology 4.0” starting at Phang-nga Technical college / Krabi Technical college / Nakhon sri thammarat Technical college and Chaiyaphum Technical college. The seminar is aim to provide knowledge in Safety for the students in order to help student to be efficiently in their future occupation. In addition, the event is also aim to educate the student on the topic of choosing the right insulation that has the characteristic of not catching on fire / toxic free and the how to choose the appropriate insulation size to help reduce the energy usage within the building.

Aeroflex ตอกเสาเอกอาคารใหม่ / Groundbreaking Ceremony

เมื่อวันที่   28  เมษายน  2561 บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  โดย ดร.ซิวซี  แซ่ตั้ง  ประธานกิตติมศักดิ์  ดร.ภวัฒน์  วิทูรปกรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รศ. ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  จัดพิธีตอกเสาเอกก่อสร้างอาคาร  5  ฝ่ายผลิตฉนวนยางหลังใหม่ที่จังหวัดระยองซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอยรวม 15,000 ตารางเมตร   โดยทางบริษัท ฯ มีเป้าหมายในการขยายสายการผลิตสินค้าเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

On 28th of April 2018, Dr. Chen Xiu Chi Honorary President of EPG, Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of EPG and Assoc. Prof. Dr.Chalieo Vitoorapakorn, Deputy CEO of EPG organized the groundbreaking ceremony of the new Aeroflex Factory, which is located in Rayong province. The new factory will be cover around 15,000 square meter of the factory space that shall serve the increasing demand in insulation rubber.

EPG โชว์นวัตกรรมเพื่อบ้านเย็น / EPG reveal AERO-ROOF, Housing insulation innovation at architect expo 2018
รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป หรือ EPG นำสินค้านวัตกรรมเพื่อบ้านเย็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาบ้าน/ อาคาร /ที่พักอาศัย ภายใต้แบรนด์ "AERO-ROOF" จากบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด บริษัทย่อยของ EPG ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานสถาปนิก'61 โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Assoc.Prof.Dr. Chalieo Vitoorapakorn (2nd from right) deputy CEO of EPG showcase "AERO-ROOF"  (by Aeroflex, subsidiaries of EPG), Housing insulation product  at architect expo 2018 . The architect expo 2018 was held recently at Impact Arena Muang Thong Thani where Aeroroof product is well receive by the participant of the Expo.


ฉนวนที่ไม่ธรรมดา !! / Extraordinary Insulation !!

ร่วมอัพเดท นวัตกรรมเพื่อบ้านเย็น ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษรายเดียวในประเทศไทย พร้อมโชว์ห้องอะคูสติก ไร้เสียงรบกวน พบกันได้ที่งานสถาปนิก 61 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ทีสุดในอาเซียน ณ.ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 1-6 พค.61 เวลา 10:00-20:00 น. บูธที่ D103/1

 

Come in and update on the Insulation Innovation for home; AERO-ROOF, the innovative products that manufacture from the specialized Synthetic rubber, the only in Thailand. We also invited you to come and experience our new acoustic room that can prevent the high noise volume at Aeroflex booth during Architech Expo 2018. The event will be held at booth No. D103/1 challenger hall 1-3 Impact Arena Meung Thong Thani, during 1-6 May 2018 from 10am. Until 8 PM.

Aeroflex received award on the Case study IEE Project (Industrial Energy Efficiency Project)

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์จำกัด ได้รับมอบรางวัลกรณีศึกษาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานจากคุณสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency Project) จัดโดย  The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรกรุงเทพฯ


On Wednesday December 20, 2017, Mr.Anand Rotchanamethin, Director of  Safety Environment and Energy Department at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receive the Award on the Case Study of Energy Efficiency Improvement from Mr.Sakol Tinagul, the Inspector General, Ministry of Natural Resources and Environment, in the Project of Industrial Energy Efficiency, and by the following  agencies:
• The United Nations Industrial Development Organization
• Department of Industrial Promotion
• Thai Industrial Standards Institute, Division of the Industrial factory, Ministry of industry
• Department of Alternative Energy Development and Energy Conservation, Ministry of Energy
The Award Ceremony was held at Surasak Ballroom, Eastin Grand Sathorn Bangkok.

Page 2 of 6First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  Next   Last