สู้ไปด้วยกัน..อีกไม่นานศึกนี้ก็จะจบ / Fighting Together, The battle should soon be over

ความห่วงใย จากการส่งมอบผ่านอาหารในทุกๆสัปดาห์ ถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว แม้จะเป็นอาหารกล่อง แต่ก็ยังคงคาเรคเตอร์ของ AEROFLEX ที่ใส่ใจและจัดเต็มทุกเมนู ทั้งวัตถุดิบ และเครื่องเคียง ด้วยเชพมืออาชีพระดับโรงแรม เราตั้งใจส่งมอบกำลังใจ ความห่วงใย และความสุข ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีแรงสู้กับโควิด  นับตั้งแต่ พ.ค จนถึงวันนี้ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ป่วยในรพ.เริ่มทรงตัว และลดลงตามลำดับ บริษัทฯ ขอส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มแบบขวด AEROFLEX /AERO-ROOF ในเดือนสุดท้าย ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รวมทั้งคู่ค้า และลูกหลานในเครือ EPG ที่ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการ “AEROFLEX ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”

- วันที่ 1/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ราชวิถี
- วันที่ 6/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามพลังแผ่นดิน
- วันที่ 7/9/64 มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี) และ รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA)
- วันที่ 9/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- วันที่ 13/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.วชิรพยาบาล
- วันที่ 15/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามบุษราคัม (อิมแพค)
- วันที่ 20/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า
- วันที่ 22/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 27/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ราชวิถี
- วันที่ 29/9/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.กลาง

 

It has been 5 months since Aeroflex started our campaign to deliver our sincere support to medical staffs. Aeroflex shall keep our full effort in every meal deliver to medical staff. Each meal is sincerely cook with care from Hotel quality chef with aim to lift the spirit of the medical staff, to get through the covid-19 together with us. Since May until today, the situation has shown improvement, the number of patients in each hospital start to decline. This shall mark the final month of our campaign to send the support of meals and drinking water from AEROFLEX /AERO-ROOF. 

– September 1, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Rajavithi Hospital
– September 6, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Field Hospital (Power of the Land)
– September 7, 2021: Donated 100 food boxes with drinking water to Chakri Naruebodindra Hospital (Bangplee) and Sanam Samut Prakan Hospital (WHA) Rumjai 5
– September 9, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Somdech Phra Pinklao Hospital 
– September 13, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Vajira Hospital
– September 15, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Sanam Busarakham Hospital (Impact Muang)
– September 20, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Phramongkutklao Hospital
– September 22, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Sanam Dhonburi Rajabhat University (Samut Prakan) – September 27, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Rajavithi Hospital
– September 29, 2021: Donated 200 food boxes with drinking water to Klang Hospital