Articles

Entries for May 2017

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน โดยเฉพาะช่วงสาย ไปจนถึงบ่าย ๆ อุณหภูมิค่อนข้างสูง แนวทางการลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน อาคาร รวมถึงการประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้

:
เสียงรบกวนจากท่อน้ำในอาคาร

เสียงรบกวนถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะหากเป็นเสียงที่ต้องเจอทุกวัน เช่น ที่อยู่อาศัย คอนโด โรงแรม โรงเรียน อาคารสำนักงาน  ดังนั้นการก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม จึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ

:
ว่าด้วยเรื่องของ..เสียงรบกวนในอาคาร
มลภาวะทางเสียงคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่ว่าเสียงที่ดังจนเกินไปจนเป็นอันตรายต่อระบบได้ยินหรือ เสียงที่แม้ไม่ดังมาก แต่ก็ก่อให้เกิดความรำคาญ เช่นเสียงเดิน เสียงกดชักโครก เสียงปาร์ตี้ในห้องข้างๆ เป็นต้น

:
ชนิดของท่อส่งลมสำเร็จรูปในระบบปรับอากาศ
ท่อส่งลมสำเร็จรูป Galvanized Steel Duct(GI-Duct) และ Pre-Insulated Duct (PID)

:
การผุกร่อนภายใต้ฉนวน
การผุกร่อนภายใต้ฉนวน เป็นปัญหาใหญ่ ที่สร้างความเสียหายให้กับระบบ เนื่องจากต้องหยุดการทำงานและ ซ่อมแซม ซึ่งหากพบแต่เนิ่นๆ ก็จะยังไม่ก่อความเสียหายมากนั...

:
Halogen Free
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) ซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่พูดถึงบ่อยที่สุดก็คือ Halogen Free นั่นเอง

: