สารจากประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ


    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบันเกือบ 40 ปี บริษัท ฯ มีการเจริญเติบโต และก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อนในระดับแนวหน้าของโลก บริษัท ฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสมาโดยตลอด ...รายละเอียดเพิ่มเติม>>