ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม • พิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2019

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน( CSR-DIW Continuous Awards 2019 ) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 • เพื่อน้องที่ห่างไกลปีที่ 7

      เมื่อวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด รวมพลังสร้างสรรค์จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ เพื่อน้องที่ห่างไกลปีที่ 7 ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ฯ มอบเงินทุนการศึกษา ของใช้จำเป็นและอุปกรณ์กีฬารวมถึงสื่อการเรียน การสอน ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมพู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี


 • พิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2018

      เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards 2018 ) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


 • CSR DIW 2018 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่ม ผู้ปลูกสับปะรด ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่ประสบภาวะราคาสับปะรดตกต่ำ ผลผลิตมีปริมาณมากเกิน ความต้องการ เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตที่ผลิตได้ส่งให้โรงงานแปรรูป ตามโครงการ CSR-DIW 2018 Continuous โดยช่วยรับซื้อสับปะรดผลสดจำนวน 2.7 ตัน ในวงเงิน 17,600.00 บาท


 • พิธีรับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2017

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards 2560 ) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


 • โครงการจัดทำ CSR DIW 2017

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เปิดโครงการ “ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน “ ตามโครงการ CSR-DIW 2017 Continuous ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้เข้าไปดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้เสริม ช่วยให้กลุ่มชุมชนสามารถนำสับปะรดที่เหลือจากการจำหน่ายและในช่วงที่ราคาตกต่ำ นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ บริษัท ฯ ให้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ 150,000.00 บาท โครงการนี้กำหนดระยะเวลาดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน