ปัน&Fun By AEROFLEX ความสุขของเราคือการแบ่งปัน / “Pun and Fun ” by AEROFLEX (Share with fun) because sharing is our happiness

คุณเนาวรัตน์และ คุณรุ่งระวี วิทูรปกรณ์  ผู้บริหาร  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  นำพนักงานและลูกค้าจิตอาสา  ทำกิจกรรม “ปัน&Fun” เพราะความสุขของเราคือการแบ่งปัน  เยือนถิ่นราชบุรี  ปันน้ำใจผู้ยากไร้    โดยทุกท่านได้ร่วมแบ่งปันความสุข มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคที่จำเป็น  พร้อมมอบเงินบริจาค  รวมเป็นมูลค่ากว่า  120,000 บาท  ให้กับผู้ป่วยชราติดเตียง ไร้ญาติ  กว่า 100 คน ณ มูลนิธิผู้สูงอายุ บ้านลุงสนิท  เมื่อวันที่ 21 ก.ย ที่ผ่านมา  โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัทฯ  ที่ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด


Miss Naowarat Vitoorapakorn and Miss Rungravee Vitoorapakorn, Senior Management of Aeroflex with Employees and Customers participate in CSR project “Pun and Fun” at Ratchaburi province. The party visit “Baan Lhung Sanit” elderly foundation to share happiness with the donation value of 120,000 baht and necessity to support more than 100 neglected elderly patients as part corporate social responsibility project.