Articles

Entries for September 2017

อาคารเขียวกับการเลือกใช้ฉนวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉลากเขียวในทุกข้อกำหนด

:
ฉนวนกับเชื้อรา
เชื้อรา (Molds) เป็นหนึ่งในเชื้อจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไป แม้ว่าเชื้อราหลายชนิดจะมีประโยชน์หรือไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แต่ก็มีจำนวนมากที่สามารถสร้างสารพิษ (Toxin) และสปอร์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายๆ อย่าง

:
อันตรายจากสารพิษในเหตุไฟไหม้
อันตรายจากอัคคีภัย หนึ่งในหัวข้อสำคัญที่มักกล่าวถึงอยู่เสมอคือเรื่องของสารพิษที่เกิดขึ้นในขณะเกิดเพลิงไหม้ ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงสารพิษหลักๆ ที่มักพบและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ

: