1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

More

ไหว้พระ 5 วัด ห่มจีวรพระใหญ่ แบ่งปันความสุขให้น้อง
เมื่อวันที่  18  มิย. 59  ที่ผ่านมา  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายฉนวนยาง  AEROFLEX  ได้จัดกิจกรรมทำบุญ  ทำทาน  ประสานใจกับ FAMILY OF AEROFLEX ไหว้พระ 5 วัด จังหวัดเพชรบุรี ภายในกิจกรรมทุกท่านร่วมกันถวายจีวร ขนาด  43  เมตร  ร่วมห่มพระนอนองค์ใหญ่  วัดเก่าแก่คู่เมืองเพชรมายาวนาน ซึ่งเป็นพระที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย   และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา ร่วมถึงปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF  และมอบของใช้ที่จำเป็นแก่น้อง ๆ  กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ได้บุญ และได้สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม กันถ้วนหน้า
นวัตกรรมไม่รู้จบ (Green Label Thailand)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานแถลงข่าวมอบใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองแก่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (ฉนวนยางกันความร้อน  AEROFLEX-HF) ผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม สูตรเคมีพิเศษ  มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยต่อสุขภาพ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอากาศได้จริง
แอร์โรเฟลกซ์ปันน้ำใจเพื่อสังคม
“กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นของมีค่า หรือจะหวังประโยชน์จากผู้อื่นแต่อย่างเดียว เพียงต้องรู้จักสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม”  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท EPG ร่วมเป็นกำลังใจและมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการค่ายซ่อม ตอนเก็บใจใส่ห่อ หนองฆ้อที่รอคอย ของชุมนุม EAT อาสา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง ออกค่ายทำสนามเด็กเล่น ซ่อมบำรุงเครื่องเล่นที่พังเสียหาย สร้างรอยยิ้มให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อ 30 พค. 59 ที่ผ่านมา